פרסומים

לעורכי הדין במשרד איתן, מהולל & שדות ידע משפטי רב, איכותי ומקצועי, ואנו שמחים לחלוק בו עם ציבור עורכי הדין בכלל ועם לקוחותינו בפרט.
 

עורכי הדין ממשרדנו מחברים ספרות מקצועית, מפרסמים מאמרים המבהירים סוגיות משפטיות חשובות ועקרוניות, ומפיצים עלון רבעוני בנושאים עדכניים לאלפי לקוחות החברים ברשימת התפוצה שלנו. מעבר לידע הרב המצוי בפרסומים הללו, מובאים גם כלים מעשיים להתמודדות עם סוגיות משפטיות מגוונות.